platforma blogowa portalu gazeta pomorska

Archiwum: 26 lutego 2017

Nowe prawo w Polsce. Udowodnij swą niewinność!

Nowe regulacje przyjęte przez Sejm mają tylu przeciwników, co zwolenników. No, może tych drugich jednak nieco więcej (przynajmniej w parlamencie), bo przecież ustawa jednak przeszła ten etap legislacji. Mowa o tzw. konfiskacie rozszerzonej. W skrócie mówiąc nowe przyjęte przepisy robią wyłom w polskim kodeksie karnym. Ich uchwalenie otwiera bowiem jedyną furtkę w polskim prawodawstwie, która prowadzi do odwrócenia reguły domniemania niewinności. Nowe prawo odnosi się do majątków (w tym możliwości przepadku całych firm), co do których istnieje podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstw. Zwolennicy tej noweli jako koronny przykład podają proces kierownictwa grupy pruszkowskiej. Trwające latami postępowanie  – kosztowne (jeśli chodzi o koszta procesu, wynagrodzenia sędziów, adwokatów, opłat, opinii biegłych, itp.) i angażujące ogromne siły ludzi uczestniczących w procesie przypomina – używając nieco bardziej odległej metafory – górę, która urodziła mysz. Ile państwu udało się odzyskać pieniędzy, co do których było wiadomo ponad wszelką miarę, że pochodziły z przestępstw? Odpowiedź brzmi – około 300 zł!

Dlatego to przykład tak wdzięczny i tak często powtarzany przez osoby, które optowały za przyjęciem noweli prawa karnego o „konfiskacie rozszerzonej”. Od tej chwili to przestępca (szef, uczestnik grupy przestępczej) będzie musiał przed sądem udowodnić legalność źródeł swoich dochodów. A nie – jak do tej pory – kiedy to prokuratura działając w imię nadrzędnej zasady domniemania niewinności, była zmuszona udowodnić przestępcze pochodzenie danego składnika majątku – auta, domu, śmigłowca, aktywów spółek (nabytych na przykład w ramach procederu prania pieniędzy).

Zaskoczenie? Może i tak. Ale z drugiej strony sam Jacek Skała, szef związkowców prokuratury zaznacza, że do tej pory Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nie przyjął tej regulacji (choć obligowała nas do tego stosowna rezolucja prawa unijnego). Prekursorami stosowania konfiskaty rozszerzonej były Włochy, gdzie od lat jest to jedno z głównych narzędzi prawnych używanych w walce z organizacjami mafijnymi.