platforma blogowa portalu gazeta pomorska

BRAKI KADROWE I BIUROKRACJA

Spośród wszystkich nowych spraw kierowanych do sądów aż 40 proc. (średnio) stanowią postępowania karne. – Z punktu widzenia postępowania przygotowawczego spowolnienia w dynamice procesu karnego upatrywać należy raczej w organizacji pracy prokuratury, co zapoczątkowały zmiany z 2016 roku – twierdzi prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż, ze stowarzyszenia prokuratorów „Lex Super Omnia”. W publikacji jej autorstwa zamieszczonej w serwisie lexso.org czytamy: „Brak stabilności kadrowej oraz eliminacja poprzez delegacje do prokuratur rejonowych prokuratorów z jednostek wyższego szczebla, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw trudnych i skomplikowanych, musiały w konsekwencji odbić się nie tylko na jakości prowadzonych postępowań ale również na ich sprawności i szybkości” – argumentuje Aleksandra Antoniak-Drożdż.

Zostaw komentarz